מוטה ועזית

מוטה גור

כולנו שירתנו בארגונים מחתרתיים שונים וכל אחד, בדרכו הוא, פעל בשרות היישוב עברי.
אני השתייכתי לגדנ”ע שבארגון ההגנה.

יום אחד הוטל עלי להעביר תשדורת חשובה לד”ר חרובי, רופא ירושלמי, ששירת אף הוא בארגון ההגנה. נבחרתי למשימה זו כיון שהכרתי את ירושלים היטב מימי ילדותי.
ושם, בדירתו הצנועה של דוקטור חרובי, התוודעתי לשני כלבי הזאב הנהדרים שלו – אם ובתה.

לימים התיידדתי עם משפחת חרובי, הרופא נהג לספר לי רבות על עלילותיה של הכלבה האם וניבא גדולות גם לגורה – עזית.
ביני ובין עזית נקשרו קשרי ידידות אמיצים. עקבתי אחרי התפתחותה. ביקרתי אותה בעת אימוניה ואילופה במשטרה ואף יצאתי אתה בעצמי למספר תרגילי עיקוב, גישוש והצלה.

כשהתגייסתי לצה”ל לא שכחתי אותה ובהסכמת דוקטור חרובי, ולעיתים גם בהשתתפותו, הפעלנו אותה במספר מבצעים.
ברצוני לספר על הישגיה של עזית במבצעים אלה.”

 

עוד על מוטה גור

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>